Από το 1979 με διπλωματούχους δομοστατικούς πολιτικούς μηχανικούς, με αντικείμενο τις εξειδικευμένες εφαρμογές επισκευής, ενίσχυσης, αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτηρίων, εργοστασίων, γεφυρών, έργων σηραγγοποιίας και γενικά κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν), καθώς και τις στεγανώσεις.

Σήμερα ακολουθώντας τις εξελίξεις και νέες τεχνικές στον χώρο της, αναλαμβάνει μια πολύ μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων τεχνικών εφαρμογών και επεμβάσεων: αποκαταστάσεις, επισκευές ενισχύσεις κτηρίων, φερόντων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε γέφυρες, δεξαμενές, σήραγγες, μεταλλεία κ.τ.λ. Ασχολείται δηλαδή με κάθε είδους επεμβάσεις που απαιτούνται, για να αποκατασταθούν βλάβες και να προσδοθούν πιθανές ιδιότητες, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί κατά την διάρκεια της οικοδόμησης του εκάστοτε έργου ή έχουν απολεσθεί από έξωθεν αίτια (πυρκαγιά, σεισμός, υποχώρηση εδάφους, διαβρώσεις κ.τ.λ.).