Υπηρεσίες - Λύσεις

ΜΕΛΕΤΕΣ

Σε περίπτωση ρηγματωμένων φερόντων στοιχείων από οπλισμένο μπετόν καθώς και πυρόπληκτων, σεισμόπληκτων, υπέρμετρα οξειδωμένων υποστυλωμάτων, τοιχιοκολωνών, δοκών, πλακών επιβάλλεται η εκπόνηση μελέτης δομοστατικού και αντισεισμικού επανελέγχου του συνόλου του φορέα.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Κατασκευή ενισχυτικού μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Gunite ξηράς ανάμειξης για την εξασφάλιση της ακαμψίας και της
δυναμικής αντισεισμικής φέρουσας επάρκειας του υφιστάμενου σκελετού μπετόν.
Η τέλεια συλειτουργεία του κλωβού νέου οπλισμού του μανδύα Gunite εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση διατμητικών βλήτρων με χρήση εποξειδικών κονιαμάτων δύο συστατικών.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

Επισκεύες τοπικών βλαβών, σαθροτήτων, διακένων, φωλεών κτλ. Ενέσεις εποξειδικής ρητίνης για την συγκόλληση ρηγματωμένων μπετόν ελαφρά έως μετρίως ελαφρά ενίσχυση στοιχείων με την μέθοδο χαλυβοελασμάτων beton plaque καθηγητού  Τάσιου/L’Hermite, ανθρακοελάσματα, ρητινοχάλυβες.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Με σύγχρονες μεθόδους μη καταστροφικών ερευνών υποβάλλεται το κτήριο σε τεχνητό σεισμό με απόλυτα ελεγχόμενες δυναμικές κραδασμικές καταπονήσεις στις πλέον δυσμενείς θέσεις του φέροντος σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τον τρόπο αυτό αποκτάται πλήρης εικόνα των φερόντων στοιχείων και ιδιαιτέρως των υποστυλωμάτων (κολώνες-τοιχιοκολώνες) που ενισχυόμενα εξασφαλίζουν φέρουσα επάρκεια έναντι ισχυρού σεισμικού συμβάντος.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας

Ένα από τα έργα μας

Read More
Ένα από τα έργα μας
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΣ
Κατεβάστε

Σχετικά με εμάς

Πελάτες μας